Křesťanství a úpadek

18.5.2018
Off
Nezařazené

Na rozdíl od starých antických civilizací a říší došlo s rozkvětem křesťanské civilizace ke zhoršení hygienických podmínek tehdejších sídel, zejména větších. Jako by duchovní stránka křesťanství zcela zatemnila rozum a starost o hmotné záležitosti se soustředila jen na peníze a moc. Je nesporné, že evropský křesťanský ranný středověk znamenal hygienickou katastrofu.

Humus a zápach končí

Páchnoucí potůčky tekutých i jiných odpadků uprostřed největších středověkých měst ale neměly naštěstí dlouhého trvání. Již po několika staletích se situace stala tak neúnosnou, že byla vydána první nařízení o zákazu vylévání odpadových tekutin na ulice. Brzy začaly vznikat první stavby, které bychom již mohly označit jako kanalizace . Zprvu jen povrchová korýtka, později již podzemní stoky, kterými odpad odtékal mimo okruh měst.

Comments are closed.