Septiky

Pokud se nemůžete napojit na obecní kanalizaci s vaší nemovitostí, pak se musíte s odpadními vodami nějak vypořádat sami. Na výběr máte vždy nejméně tři možnosti. Tou nejnákladnější, ale nejefektivnější, bude pravděpodobně domovní čistírna odpadních vod. Dalšími variantami jsou žumpy a septiky.
Septiky jsou zařízení, která jsou vhodná do oblastí, kde není kanalizace a kde majitel nemovitosti nechce zřizovat domovní čistírnu, ani nechce muset často vyvážet žumpu. Septiky se jeví jako velmi vhodné řešení především pro stavby, které jsou určeny k individuální rekreaci.

Žumpy i septiky žádejte v našem e-shopu

Tam, kde není možné získat povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, je nutné si pořídit žumpu. Těšíme se na váš nákup u nás!

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.